FINN DIN KAMPSPORT

Finn en klubb

Filosofi

Ståsted

Norges Kampsportforbund (NKF) er en paraplyorganisasjon/fleridrettsforbund som favner om en rekke kampsporter og ideologier. NKF legger til rette for trenerutdannelse og konkurranser for kampsportene. NKF ønsker ikke å legge til grunn litteratur som idealiserer kampsport eller kampsporthistorie, men legger heller til grunn NIFs idrettsbegrep og NIFs etiske veivisere.

Mange av ideologiene i kampsporter har en atferdskodeks som samsvarer med NIFs etiske veivisere, og det poengteres at de fysiske ferdighetene man opplæres i gjennom trening ikke skal misbrukes. NKF ønsker å påse at kampsportutøverne følger NIFs lovverk og etiske veivisere til enhver tid, og ikke bare i idrettssammenheng. Her kan du laste ned hele dokumentet.

Etikk

Norges Kampsportforbund er opptatt av etikk. Av den grunn ble det nedsatt en etikkgruppe med formål om å utarbeide etiske retningslinjer for forbundet og dets medlemmer. Gruppen kom fram til at NIFs etiske veivisere er tilstrekkelige, men gruppen utarbeidet også etiske retningslinjer som er viktige for kampsport. Disse kan du lese her.

Informasjon

Pressens Vær varsom plakat og egne etiske retningslinjer skal være retningsgivende innen kampsportforbundet for all informasjon og meningsutveksling i det offentlige rom, som f.eks. sosiale medier. Les mer her!
 

Del på facebook       utskriftsvennlig side
artikkel

SISTE NYHETER FORBUND:
SØK PÅ KAMPSPORT.NO:


NORGES KAMPSPORTFORBUND
Norges kampsportforbund, 0840 Oslo
Telefon: +47 982 05 267 | post@kampsport.no