FINN DIN KAMPSPORT

Finn en klubb

Organisasjonens oppbygging

Norges Kampsportforbund (NKF) er et fleridrettsforbund innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

width=289

NKF er også tilsluttet følgende internasjonale særforbund:

NKF er sentralt organisert med 5 seksjoner:

  1. Jujutsu (med ninjutsu, krav maga og andre relaterte selvforsvarssystemer)
  2. Karate (med nanbudo og andre stilartssystemer)
  3. Taekwondo WTF (den olympiske taekwondo)
  4. Taekwondo ITF (med alle ITF relaterte systemer)
  5. Fleridrett (med wushu, kendo, aikido, capoeira og mange flere)

Hver seksjon har eget seksjonsstyre. I tillegg nedsettes egne komitéer/utvalg som for eksempel dommerkomite, arrangementskomite, teknisk komite o.a.

Seksjonsstyrene er utøvende organer i sine disipliner og skal ivareta alle idrettslige aktiviteter som hører under seksjonsstyrets område, herunder treningsforhold, treningssamlinger, graderinger, konkurranser, dommerutdanning m.m. Forbundet er organisert slik at hver seksjon i størst mulig grad har sin egen autonomi (selvråderett), herunder ivaretar sine økonomiske forhold.

Del på facebook       utskriftsvennlig side
artikkel

SISTE NYHETER FORBUND:
SØK PÅ KAMPSPORT.NO:


NORGES KAMPSPORTFORBUND
Norges kampsportforbund, 0840 Oslo
Telefon: +47 982 05 267 | post@kampsport.no