FINN DIN KAMPSPORT

Finn en klubb

Administrasjonen

/

width=154 

Trond A. Søvik
Generalsekretær

Ansvar for forbundets daglige virksomhet, herunder økonomiforvaltning,  organisasjonsutvikling, kontor/ personalledelse, representasjon, m.m., og følge  de til enhver tid gjeldende vedtak og instrukser

Mobil: +47 93439743
E-post: trond@kampsport.no

 /

Ann Hoffmann
Regnskapsfører

Ansvar for regnskap/årsoppgjør inkl. lønnskjøring/reiseoppgjør og MVA, medlemsregistrering, opptak/strykninger, fakturering/purring, m.m.  

Mobil: +47 96625492
E-post: ann@kampsport.no

 /

Helle Borgen
Sportskoordinator

Ansvar for koordinering av toppidrettsaktiviteter og talentutvikling, logistikk ved aktiviteter og møter, vedlikehold av databaser, int. påmelding og akkreditering, landslagsutstyr, o.a.

Mobil: +47 90970386
E-post: helle@kampsport.no

 / Dag O. Jacobsen
Sportssjef

Ansvar for toppidrettsarbeid, talentutvikling og uttakskrav, ledelse av forbundstrenere/støtteapp., målstyring, antidopingarbeid, ledelse av kongepokaljury, sponsor- og mediaoppfølging, m.m.

Mobil: +47 92255988
E-post: dag@kampsport.no

 /

Robert Hamara
Sportskonsulent - karate

Ansvar for sportsadministrative oppgaver i.f.t. arrangement, graderinger og medlemsservice - primært for karate, herunder terminliste, stevneinvitasjoner, medaljer/pokaler, saksbehandling, m.m.

Mobil: +47 92233143
E-post: robert@kampsport.no

 /

Bjørn Solberg
Sportskonsulent - jujutsu og fleridrett

Ansvar for sportsadministrative oppgaver i.f.t. arrangement, graderinger og medlemsservice - primært for jujutsu og fleridrett, herunder terminliste, stevneinvitasjoner, medaljer/pokaler, saksbehandling, m.m.

Mobil: +47 99701059
E-post: bjorn@kampsport.no

 width=149

Julie berge
Sportskonsulent - taekwondo

Ansvar for sportsadministrative oppgaver i.f.t. arrangement, graderinger og medlemsservice - primært for taekwondo, herunder terminliste, stevneinvitasjoner, medaljer/pokaler, saksbehandling, m.m.

Mobil: + 47 94017531
E-post: julie@kampsport.no
 /

Martin Kitel
Utviklingskonsulent - utdanning

Ansvar for klubb- og trenerutvikling, koordinering av kurslærere/veiledere, fagmateriell, utdanningsadm./logistikk, kursmateriell, kursterminliste, m.m.

Mobil: +47 92014595
E-post: martin@kampsport.no

 /

Daniel Sønstevold
Medlemskonsulent

Ansvar for medlemsservice, herunder også inkludering av funksjonshemmede. Support, informasjonsarbeid, teknisk utvikling og drift av medlemsverktøy. Informasjons- og logistikkbistand, idrettsregistreringen, m.m.

Mobil: +47 45512110
E-post: daniel@kampsport.no
width=151

 

Martin Kaarsgaard Nielsen
Anleggskonsulent (alle kampidretter)

Ansvar for støtte til klubber som ønsker å bygge kampsportanlegg, opprettelse av lokale anleggssamarbeidsutvalg og støtte i kommunale anleggssaker.

Mobil: +47 48602511
E-post: martinkn@kampsport.no

Del på facebook       utskriftsvennlig side
artikkel

SISTE NYHETER FORBUND:
22-JUN-15

Utstyr utdeles!

SØK PÅ KAMPSPORT.NO:


NORGES KAMPSPORTFORBUND
Norges kampsportforbund, 0840 Oslo
Telefon: +47 982 05 267 | post@kampsport.no