FINN DIN KAMPSPORT

Finn en klubb

Administrasjonen


width=154 

Trond A. Søvik
Generalsekretær

Ansvar for forbundets daglige virksomhet, herunder økonomiforvaltning,  organisasjonsutvikling, kontor/ personalledelse, representasjon, m.m., og følge  de til enhver tid gjeldende vedtak og instrukser

Mobil: +47 93439743
E-post: trond@kampsport.no

 /

Dag O. Jacobsen
Sportssjef

Ansvar for toppidrettsarbeid, talentutvikling og uttakskrav, ledelse av forbundstrenere/støtteapp., målstyring, antidopingarbeid, ledelse av kongepokaljury, sponsor- og mediaoppfølging, oppfølging Olympiatoppen, m.m.

Mobil: +47 92255988
E-post: dag@kampsport.no

 width=151

Martin Kaasgaard Nielsen
Rådgiver og anleggskonsulent

Representasjon/lobbyisme, rådgivning og saksbehandling, adm. av høringssvar og politiske saker, bistå med lederutvikling og e-læring, lov- og org.utvikling, omdømmebygging, forestå kampidrettenes felles anleggsarbeid, herunder hallfordeling og  oppfølging av lokale anleggsutvalg samt støtte i kommunale anleggssaker.

Mobil: +47 48602511
E-post: martinkn@kampsport.no

 /

Ann Hoffmann
Regnskapsfører

Ansvar for regnskap/årsoppgjør inkl. lønnskjøring/reiseoppgjør og MVA, medlemsregistrering, opptak/strykninger, fakturering/purring, betalingssystem i medlemsportal, m.m.  

Mobil: +47 96625492
E-post: ann@kampsport.no

/

Martin Kitel
Utviklingskonsulent - utdanning

Representasjon og koordineringsansvar på utdannings-området/post 3, ansvar for utviklingsarbeid i.f.t. partnerklubber, leveranser av sportslige planer, koordinering av kurslærere/veiledere til partnerklubber, utdanningsadm./logistikk, m.m.

Mobil: +47 92014595
E-post: martin@kampsport.no

 

Raik Tietze
Utviklingskonsulent - utdanning

Forestå NKFs talent- og trenerutvikling i.f.t. toppidrett og utdanning, faglig bistand/leveranser til landslag med fysiske tester, utviklingstrapper o.a., ansvar for trenerløypa, opplæring og koordinering av kurslærere, utdanningsadm./logistikk, m.m.

Mobil: +47 95095452
E-post: raik@kampsport.no

 /

Helle Borgen
Sportskoordinator toppidrett

Ansvar for koordinering av toppidrettsaktiviteter og talentutvikling, logistikk ved aktiviteter og møter, vedlikehold av databaser, int. påmelding og akkreditering, landslagsutstyr, administrering av internasjonale sertifikater (GAL/GOL), o.a.

Mobil: +47 90970386
E-post: helle@kampsport.no

 /

Robert Hamara
Sportskonsulent - karate (WKF/shobu ippon)

Ansvar for sportsadministrative oppgaver i.f.t. arrangement, graderinger og medlemsservice - primært for karate, herunder terminliste, stevneinvitasjoner, medaljer/pokaler, saksbehandling til møter, hovedansvar for oppdatering av stevnereglementer samt DAN-register, m.m.

 Mobil: +47 92233143
E-post: robert@kampsport.no

width=149

Julie berge
Sportskonsulent - taekwondo

Ansvar for sportsadministrative oppgaver i.f.t. arrangement, graderinger og medlemsservice - primært for taekwondo, herunder terminliste, stevneinvitasjoner, medaljer/pokaler, saksbehandling til møter, Kukkiwon DAN-register, mediearbeid, m.m.

Mobil: + 47 94017531
E-post: julie@kampsport.no
 /

Bjørn Solberg
Sportskonsulent - fleridrett + fullkontakt karate

Ansvar for sportsadministrative oppgaver i.f.t. arrangement, graderinger og medlemsservice - primært for fleridrett samt fullkontakt karate, herunder terminliste, stevneinvitasjoner, medaljer/pokaler, saksbehandling til møter, hovedansvar for tverrfaglige aktiviteter/seminarer som barnefestivaler, m.m.

Mobil: +47 99701059
E-post: bjorn@kampsport.no

 /

Daniel Sønstevold
Medlemskonsulent

Ansvar for medlemsinfo og support, IKT- og informasjonsarbeid, aktivitetstiltak innen selvforsvar og inkludering av funksjonshemmede, bistå med klubbutvikling, adm. av NIFs årlige utstyrsordning og idrettsregistrering, m.m.

Mobil: +47 45512110
E-post: daniel@kampsport.no
 

Kristiane Utheim Rygg
Medlemskonsulent

Ansvar for NKFs e-postboks og tlf. sentral, medlemsinfo og support, bistå med klubbutvikling og logistikk, adm. av NIFs årlige utstyrsordning og idrettsregistrering, anleggsarbeid, felles aktivitetstiltak, m.m.

Mobil: +47 ?
E-post: kristiane@kampsport.no

Del på facebook       utskriftsvennlig side
artikkel

SISTE NYHETER FORBUND:
SØK PÅ KAMPSPORT.NO:


NORGES KAMPSPORTFORBUND
Norges kampsportforbund, 0840 Oslo
Telefon: +47 982 05 267 | post@kampsport.no