FINN DIN KAMPSPORT

Finn en klubb

Forsikring

Barneidrettsforsikring - t.o.m.12 år:

  • Registrerte klubbmedlemmer under 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s barneidrettsforsikring via Gjensidige forsikring. Barneidrettsforsikringen er inkludert i medlemskapet uten ekstra kostnad.  Les mer om barneforsikringen og skademelding her 

Ulykkesforsikring 13-75 år:

  • Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Sportscover. Ulykkesforsikringen er en obligatorisk avgift (vedtatt av forbundstinget) i tillegg til medlemskontingenten for klubbene. Forsikringsbevis og vilkår samt mulighet for utvidet forsikringsdekning og melding av skade finner du under Personlig Profil i NKFs medlemssystem for klubbene. Du kan logge inn her.

    Du må tillate sprettoppvinduer/popups i din nettleser for å komme videre til din konto hos Sportscover.

    Mangler du brukernavn/passord, kontakt din klubbledelse!

    Bildet under viser grunndekningen for alle medlemmer 13 år og eldre i våre klubber. Man kan enkelt justere opp disse og kjøpe tilleggsdekning på de forskjellige kategoriene, også for medlemmer yngre enn 13 år. Det anbefales tilleggsdekning for privat klinikk i.f.t. utøvere som har behov for rask behandling/leging av skade, f.eks. konkurranseutøvere på høyt nivå.

Dine nåværende dekninger gjelder for perioden fra 01 januar  (eller fra den dato hvor du ble medlem, den siste dato gjelder) til 31 desember med begge dager inkludert.

 

Ansvarsforsikring for forbund med klubber/lag

Norges Kampsportforbund har en ansvarsforsikring (populært kalt tabbeforsikring) som gjelder arrangementer som bedrives i regi av forbund og medlemsklubber.

Dersom en klubb, tilsluttet Norges Kampsportforbund, pådrar seg et arrangøransvar for stevne eller treningssamling vil forbundets ansvarsforsikring kunne dekke dette med en forsikringssum pr. skadetilfelle pr. forsikringsår med inntil kr. 10 mill.

Eksempelvis kan forsikringen komme til anvendelse dersom klubben anmeldes og taper en rettssak i.f.m.skade på 3. person under et arrangement (tribune som faller ned e.a.). Forsikringen dekker ikke skade som medlemmene påfører hverandre under trening og konkurranser. Da kommer forbundets barneidrettsforsikring og ulykkesforsikring til anvendelse. Ansvarsforsikringen gjelder i hele verden, ekskl. Nord Amerika. 

Klubbforsikring forøvrig, underslagsforsikring

Klubbene er pålagt av NIF å tegne underslagsforsikring. Les mer om dette her!

Del på facebook       utskriftsvennlig side
artikkel

SISTE NYHETER FORBUND:
SØK PÅ KAMPSPORT.NO:


NORGES KAMPSPORTFORBUND
Norges kampsportforbund, 0840 Oslo
Telefon: +47 982 05 267 | post@kampsport.no