FINN DIN KAMPSPORT

Finn en klubb

Opptak av klubb/gruppe

Her finner du informasjon om hvordan stifte og søke opptak som medlemsklubb i Norges idrettsforbund og Norges Kampsportforbund.

Idrettsregistreringen til NIF:
Hvert år må klubben rapportere sine medlemmer til NIF via Internett. Dette gjøres i januar/februar hvert år og da rapporteres medlemmer klubben hadde året før. Hver klubb vil få tildelt et et brukernavn/passord samt adresse for hvor de skal rapportere inn antall medlemmer og andre opplysninger.  Dersom klubben unnlater å sende inn rapportskjema, eller klubben misligholder sine forpliktelser på annen måte, kan idrettsstyret beslutte at klubben mister sitt medlemskap i NIF og retten til å drive organisert idrett.

Medlemsrapportering til NKF:
Norges Kampsportforbund benytter elektronisk medlemsadministrasjonssystem for kampsportklubber og all rapportering av medlemmer skjer automatisk, forutsatt at klubbene vedlikeholder sitt medlemsregister og holder dette oppdatert - spesielt ved hovedforfall 15. mars og 15. oktober

Del på facebook       utskriftsvennlig side
artikkel

SISTE NYHETER FORBUND:
SØK PÅ KAMPSPORT.NO:


NORGES KAMPSPORTFORBUND
Norges kampsportforbund, 0840 Oslo
Telefon: +47 982 05 267 | post@kampsport.no