FINN DIN KAMPSPORT

Finn en klubb

Trener 2

 

Innledning:

Trener 2 skal gi kursdeltakerne kunnskap om hva det innebærer å være trener for ungdom, junior og seniorutøvere. På dette nivået blir også talentutvikling berørt. Det blir tatt utgangspunkt i temaene fra Trener 1. Denne inngangsvinkelen bygger videre på forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for klubbens utøvere på ulike nivåer. Utdanningen belyser trenerens viktighet i en utviklingsprosess der utøverne skal utvikle sine ferdigheter så vel fysisk, psykisk og sosialt. Trenerne får blant annet innblikk i hvordan trening bør planlegges for å få ønsket effekt. Dette innbefatter kravs- og kapasitetsanalyser og periodisering og intensitetsstyring av trening.

Fellesutdanningens fagområder er å betrakte som syntesefag, i den forstand at de problemområder/temaer som fokuseres blir belyst med bakgrunn i ulike teoretiske og praktiske perspektiver, som pedagogikk, basistrening, etikk, vekst og modning, treningslære  og idrettspsykologi.

 

Læreplan Trener II –Klubbtrenerutdanning  - Fellesdeler

Trener

Beskrivelse:

 

Emnenavn

Trener II - Klubbtrenerutdanning

Antall timer

40

Ansvarlig

Norges Kampsportforbund

Kursinndeling

Del 1 og 2

Kursavvikling

2 kurshelger à 20 timer med kurslærer

Kursfordeling

Trener II del 1 og 2 avholdes felles for alle kampsporter. Trener II del 3 og 4 er idrettsspesifikk

Idrettsspesifikke kurs

Del 3 og 4 er knyttet opp mot spesifikk kampsport/stilart.

(Idretter og stilarter som ikke har ferdigutviklede kurs)

Gjennomfører kurs i selvforsvar og idrettspsykologi eller en beslektet kampsport/stilart

 

Mål

 

Kursdeltakerne skal:

 • Ha en bevisst holdning til idrettens etiske og moralske retningslinjer (fair play etc.)
 • Kjenne til hvordan antidopingarbeidet i Norge fungerer
 • Kunne gjøre rede for utvikling av utøverens ferdigheter og prestasjoner, samt det sosiale miljøet rundt utøveren på trening og konkurranse
 • Kunne gjøre rede for oppdagende læring, herunder kommunikasjonsformer
 • Kjenne til og gjøre bruk av planleggingsstigen
 • Kunne gjøre rede for krav- og kapasitetsanalyser generelt og spesielt
 • Kunne gjøre rede for og forstå hva treningsplanlegging er og hvorfor treningsplanlegging er viktig
 • Kunne lage periodeplan, arbeidsplan og øktplan og se sammenhengene mellom disse
 • Kunne gjøre rede for spesifitetsprinsippet
 • Kjenne til hvilke muskler og hvilke krefter som vi bruker/virker ved teknikktrening relatert til egen kampsport
 • Kjenne til kjønnsspesifikke hensyn når det gjelder idrettsutøvelse

 

 

Organisering og arbeidsformer

 

Kursene gjennomføres under to helgesamlinger der deltakere fra alle kampsporter/stilarter fra Kampsportforbundet, Bokseforbundet og Bryteforbundet deltar. De ulike temaene avsluttes i løpet av en bestemt tid. Undervisningen vil foregå som fellesundervisning, klasseundervisning, gruppearbeid og praksis med veiledning der kursdeltakerne skal arbeide med oppgaver i gruppe og som individuelt arbeid. Utvalgte oppgaver legges frem for de andre kursdeltakerne.

 

Påmelding til kurs skjer via kurskalenderen. For ytterligere informasjon/spørsmål, benytt kontaktskjemaet!

Pris: Kursene koster 1 500.- pr. delkurs.

Del på facebook       utskriftsvennlig side
artikkel

SISTE NYHETER FORBUND:
SØK PÅ KAMPSPORT.NO:


NORGES KAMPSPORTFORBUND
Norges kampsportforbund, 0840 Oslo
Telefon: +47 982 05 267 | post@kampsport.no